Към главната страницаСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

ЯБЪЛКА ЗЛАТНА

Текст: Маргарита Дюлгерова

ОЦЕНЯВАНЕ

Особено важен е петият, последен етап на играта ТДФ – оценяването на сътвореното от децата. Трябва да прилагаме естетическите критерии на съответния вид изкуство, но от гледна точка на възрастовата специфика. Оценяването е подчинено на главната педагогическа цел – насърчаване и насочване разностранното развитие на детската личност.

Сполучливите творчески решения във всеки игрови етап могат да бъдат деликатно откроени, така че да привлекат вниманието на децата, без това да предизвиква завист или чувство за малоценност.

При възприемането на художественото творчество най-достъпен за детето е пътят от художествения детайл към постепенното осмисляне на цялата творба. Формирането на умение за самооценяване на сътвореното преминава първо през навика да се открива отделното сполучливо творческо решение и едва много по-късно се достига до осмисляне на недостатъците и опити за отстраняването им. Затова и задачата на децата по време на петия етап е да открият и скътат “житното зрънце” – да забележат и запомнят най-хубавото от това, което сами са създали. В някои случаи е нужно заедно с педагога да потърсят и “камъчето, което може да прекатури колата”, т.е. да се опитат да разберат , какво спъва изграждането на художествения образ. С по-големите участници – от ІV и V клас е много плодотворна работата по редактирането на измислената от децата вълшебна приказка или фантастична история.

При различните варианти на играта ТДФ оценяването се извършва според целите и задачите на конкретното игрово занятие. Например, припомнете си третата игра от научно-художественото помагало “Живото вълшебство”. Там процесът на оценяване трябва да бъде свързан не само с естетическите особености на създадената литературна творба, но и с познавателни задачи, които са доминиращи. Децата трябва да направят малък речник – кратко да характеризират природните особености на всеки от героите. Освен това участниците поставят “клопки” – нарочно допуснати противоречия между природната същност на героите, мястото, където се срещат и изявата им в приказното действие. Една от тези клопки е включването на Белия Имел за герой. Той не вирее в Русенския край. Нарушено е главното условие в този вариант на играта: героите да са от флората и фауната на родното място. Публиката – слушатели и читатели – с помощта на речника трябва да открие грешките. В това занятие доминират познавателните цели: опознаване природата на родния край и създаване на първоначални умения за работа със справочния апарат на книгата. Следователно, ако приложим тоя игрови вариант, при оценяването по-бегло ще засегнем художествените особености на историята, която измислят децата. Ще акцентираме на задачите им за самостоятелно издирване на литература, за създаване и ползване на речника. В “ Живото вълшебство “ игровото действие е моделирано по един от вариантите на играта ТДФ. Ако го приложите, той ще бъде реализиран в множество конкретни игрови действия. Разнообразните и твърде многочислени игрови варианти може да групираме според всеки от четирите основни критерия:

  1. Характер на целите
  2. Свобода в избирането на героите, характера на приключенията им и мястото на приказното действие
  3. Според участниците
  4. Според това, използват ли се карти в играта.

Ако оценяваме един игрови вариант по два и повече показателя, можем да го отнесем към две и повече разновидности на играта. Тази многоплановост на подхода към конкретния игрови вариант се налага от многообразните възможности, заложени в “Театъра на детската фантазия” – ТДФ.

Eтапи на играта - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Въображението... | 1. Цели | 2. Свобода | 3. Участници | 4. Карти
Звучаща изложба | литература | следваща страница

Hosted by uCoz