Към главната страницаСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

ЯБЪЛКА ЗЛАТНА

Текст: Маргарита Дюлгерова

ЛИТЕРАТУРА

1.БОЯНОВА, Р. И К.Кунчев. Литературни игри с децата. – София : Нар. младеж, 1988. – 132 с.

2.ВИГОТСКИ, Л.С. Мислене и реч. – София : Наука и изкуство, 1983. – 556 с.

3.ВЪЛЧЕВ, Н. Фого “Есперанто”. – София : Нар.младеж, 1983. – 84 с.

4.ДАСКАЛОВ, Н. Процесът на общуване в обучението. – Варна : ИУУ “Д-р П.Берон”, 1983. – 223 с.

5.ЗДРАВЧЕВ, Л. и И.Паспаланов. Как се създават таланти. – София : Наука и изкуство, 1985. – 168 с.

6.КОВАЧАВА, И. Да разкажеш приказка. Приказката в творчеството на българските писатели. – София : Отечество, 1985. – 127 с.

7.ЛИЛОВ, А. Въображение и творчество. – София : Наука и изкуство, 1986. – 295 с.

8.ПАРПУЛОВА, Л. Българските вълшебни приказки. Въведение в поетиката. – София : БАН, 1978. - 234 с.

9.ПЕТРОВ, В. Пет приказки. – София : Отечество, 1986. – 184 с.

10.РОДАРИ, Д. Граматика на фантазията. Увод в изкуството да измисляме истории. – София : Наука и изкуство, 1986. – 244 с.

11.ХЬОЙЗИНХА, И. Homo Ludens. Изследване на игровия елемент на културата. – София : Наука и изкуство, 1982. – 248 с.

12.БЕЛЕНКАЯ, Л.И. Ребенок и книга. – Москва : Книга, 1969. – 168.

13.Леви, В. Нестандартный ребенок. Искусство быть другим. Кн.2. – Москва : Знание, 1983. – 208 с.

14.ЛЕОНТЬЕВ, А. Проблемы развития психики. – Москва : Москов.унив., 1981. – 584 с.

15.ПРОПП, В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Ленинград, 1946.

16.ПРОПП, В.Я. Морфология сказки. – Москва, 1969.

17.СУХОМЛИНСКИЙ, В.А. Избранные произведения в пяти томах. Т.4. – Киев, 1980.

18.ЭЛЬКОНИН, Д.Б. Психология игры. – Москва : Педагогика, 1978. – 302 с.

Въображението... | 1. Цели | 2. Свобода | 3. Участници | 4. Карти
Звучаща изложба | литература | следваща страница

Hosted by uCoz