Към главната страницаСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

Карта на сайта
Огледален сайт

Театър на детската фантазия е игра, в която децата сами съчиняват и илюстрират вълшебни приказки, като използват целия си жизнен опит – всичко научено, прочетено, преживяно.

На Вашето внимание предлагам шест игрови форми, обединени в три части: “Сладкодумко”, “Живото вълшебство”, “Ами ако...”.

“Ябълка златна” запознава педагозите, библиотекарите и родителите с правилата и спецификата в организирането на ТДФ - за създаване на трайни читателски навици и задълбочени, разностранни интереси към науката, изкуството и проблемите на съвременния свят. Читателското израстване на детето е критерий за цялостното му интелектуално и емоционално развитие.

Игровото стимулиране на детската читателска и творческа активност прави по-радостен учебно-възпитателния процес, спомага за създаването на нестандартно – творческо мислене.

Маргарита Дюлгерова
доктор на филологическите науки

Предизвикателство! Искате ли сами да съчините приказка  ?


Последна редакция: 10. 04. 2006

Посетете още: Звучащата изложба за киселинния дъжд !

Как да открием "Най-златното злато" ?

webmaster

Hosted by uCoz