Към главната страницаСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

КАРТИ ЗА ИГРА

1. Приказно царство2. Царство на предметите3. Свят на растенията
4. Владения на водните обитатели5. Царство на земноводните и влечугите6. Света на птиците
7. Владения на насекомите8.Царство на бозайниците9. Свят на изкуството

Изтеглете си оригиналните рисунки на Даниела Максимова като 72cards.zip (170 KB - 72 файла *.tif) или картите за бързо отпечатване като cards.zip (189 KB - 9 файла *.gif за А4)

Hosted by uCoz