Към главната страницаСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

ЯБЪЛКА ЗЛАТНА

Текст: Маргарита Дюлгерова

РАЗНОВИДНОСТИ НА ИГРАТА ТДФ

2. СВОБОДА НА ИЗБОРА

Свободата на избора е и критерий при класифициране вариантите на играта ТДФ. Възможни са осем вида игрови варианти, съобразно свободата на участниците да избират героите, характера на приключенията им, мястото на действието. В схемата са отбелязани съответно с Г , Х, М. Празните полета означават свобода на избора. Чертата - че педагогът е определил елементите на фантастичната история, която участниците трябва да измислят.

Напълно свободният избор е присъщ за индивидуалното устно или писмено участие, когато децата решават сами, за какво и как да съчиняват. От ІІ до ІV частично се ограничава свободата на избора за един от трите елемента, от V до VІІ – за два от тях, в VІІІ – героите, характера на приключенията им и мястото на действието са определени от педагога.

ТАБЛИЦА ЗА РАЗНОВИДНОСТИТЕ НА ИГРАТА ТДФ СПОРЕД СВОБОДАТА НА ИЗБОРА

  І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ

Г

 

///

   

///

///

 

///

Х

   

///

 

///

 

///

///

М

     

///

 

///

///

///

Когато организираме играта с по-малки или по-неопитни ученици, можем да им помогнем чрез ярко, емоционално представяне на някои от героите, характера на приключенията им или мястото на действието. Както вече говорихме в раздела за фантазийния бином, това може да стане чрез музикален мотив, пантомимен етюд, илюстрация, откъс от литературна творба – ярка метафора и т.н. . Ограничената свобода в този случай, когато педагогът избира и трите елемента, подпомага и насочва неукрепналото още детско въображение. Колкото и да изглежда странно, при игра с по-талантливите деца, когато се ограничава свободата на избора им чрез различните правила – също се подпомага детското въображение. Така се насочва хаотичната асоциативност на детското мислене. Затова осмата група варианти, особено когато се прилагат при игра с осемте комплекта карти са най-сложни. Те изискват не само познаване на играта ТДФ, но и самодисциплина на творческото въображение.

Въображението... | 1. Цели | 2. Свобода | 3. Участници | 4. Карти
Звучаща изложба | литература | следваща страница

Hosted by uCoz