Към главната страницаСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

ЯБЪЛКА ЗЛАТНА

Текст: Маргарита Дюлгерова

ОСНОВНИ ГЕРОИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ПРИКАЗНОТО ДЕЙСТВИЕ

Как започва всяка вълшебна приказка?

Някакъв непослушен герой не се вслушва в мъдрите съвети - въпреки предупрежденията, нарушава някаква забрана. Така той навлича беда не само на себе си, но и на цялото царство. Това е първият герой и началото на приказното действие, което децата сами създават по време на играта ТДФ.

Вторият герой е юнакът. Задачата му е да спаси изпадналите в беда. По пътя си той среща добър вълшебник, който изпитва неговата смелост, доброта, ум и сила, като му поставя трудни задачи. Изпълни ли ги юнакът, значи е издържал с чест изпитанията, заслужил е вълшебните дарове. Даряването е вторият основен момент на приказното действие. После идва ред на сражението с опасния враг – последния от четирите главни герои на вълшебната приказка. Той показва дяволската си мощ, опитва се да надхитри или сплаши юнака, да го надвие със сила. Третата част на приказното действие е любима за децата – с лекота измислят оригинални, безкрайни битки.

Завършекът, разбира се, е свързан с победата на доброто. Юнакът е възнаграден, всички празнуват.

Ето условните обозначения, които ще срещнете във всеки от осемте комплекта карти за играта ТДФ:

Н – Непослушен герой или герой, на когото се случва нещастие

Ю – Юнак

Д – Добър вълшебник – Дарител

О – Опасен враг – Зъл магьосник

Основни елементи на приказното действие:

Б – Беда

В – Изпитания. Вълшебни дарове

С – Сражение

П – Победа

Осемте комплекта съдържат по една карта за всеки юнак и за всеки момент на приказното действие. Често комплектите са наричани: “свят”, “владение” или “царство”:

№ 1 - Приказно царство

№ 2 - Царство на предметите

№ 3 - Свят на растенията

№ 4 - Владения на водните обитатели

№ 5 - Царство на земноводните и влечугите

№ 6 - Свят на птиците

№ 7 - Владения на насекомите

№ 8 - Царство на бозайниците

№ 9 - Свят на изкуството

С тези 72 карти можем да обхванем цялата действителност, достъпна за детските възприятия, а те да бъдат осмислени и претворени в игровия процес. Научавайки децата да играят и творят вълшебни приказки в ТДФ, даваме възможност за разностранно развитие и паралелно стимулиране на детската читателска и творческа активност.

ИЗБИРАНЕ НА ГЕРОИТЕ

Eтапи на играта - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Въображението... | 1. Цели | 2. Свобода | 3. Участници | 4. Карти
Звучаща изложба | литература | следваща страница

Hosted by uCoz