Към главната страницаСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

ЯБЪЛКА ЗЛАТНА

Текст: Маргарита Дюлгерова

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИКАЗНОТО ДЕЙСТВИЕ

Съчиняването на цялостната словесна тъкан на вълшебната приказка се състои в измисляне приключенията на героите. Л.Парпулова изтъква, че за класическата вълшебна приказка е характерно превръщането на събитията в сюжетни детайли / 8, с.42 /. Затова и действията на героите изразяват жанровата й същност. Руският литературовед В.Я.Проп, чрез функциите на героите в развитието на приказното действие, създаде стройна теоретична концепция за същината на класическата вълшебна приказка и нейния произход / 15 и 16 /.

Речта на децата от началния курс е подчертано глаголна. Това е един от факторите, облекчаващи изграждането на приказното действие. Дори и най-малките играчи леко и с увлечение измислят нескончаеми приключения с избраните герои. Тук проблем е формирането на усет за художествена мяра. Често явление е създаването на самоцелно ефективни фабулни ходове.

Неумението на децата да изграждат завършена композиция много ги затруднява при цялостното преразказване на съчинената фантастична история, когато тя не е подчинена на основните елементи на приказното действие: Б – беда, В – изпитания, за да бъдат заслужени вълшебните дарове, С – сражение, П – победа. В зависимост от целите и задачите на конкретното игрово занятие можем да разместваме реда на тези елементи. Възможни са 23 такива варианта. Например: в четвъртата игра – в научно-художественото помагало “Живото вълшебство” е показан един от тези варианти: началото е даряване, а приказката завършва с бедата на непослушния, мързелив герой.

Докато децата усвояват играта, по-добре е да се придържаме към четирите основни момента на приказното действие, без да разместваме местата им. Разместването може да приложим паралелно с комбиниране на картите от осемте комплекта, когато играчите са опитни, също и при игра с по-големи деца, с изявени творчески възможности.

Когато се променят местата на картите за елементите на приказното действие – при игра с два, три или осем комплекта карти, комбинациите неимоверно нарастват – разширява се полето за изява на детското въображение и на педагогическото новаторство.

Eтапи на играта - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Въображението... | 1. Цели | 2. Свобода | 3. Участници | 4. Карти
Звучаща изложба | литература | следваща страница

Hosted by uCoz