Към главната страницаСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

АМИ АКО... ?

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1. БОЖКОВ, Д. Великани на животинския свят. – София : Наука и изкуство, 1986. – 200с. с ил.
  2. ГЕОРГИЕВ, В. Какво знаем за бозайниците. – София : Отечество, 1983. – 176 с. с ил. и табл.
  3. ГЕОРГИЕВ, В. Какво знаем за земноводните и влечугите. – София : 1985. – 160 с. с ил. и табл.
  4. ДИНЕВ, А., Баръмова, Л. Какво знаем за лицето на Земята. – София : 1986. – 136 с. с ил.
  5. СЕНТ Екзюпери, А. Малкият принц. – София : Лъчезар Минчев, 1994. – 95 с. с ил.
  6. ЙОВЧЕВ, Н. Азбука на малкия природозащитник. – София : 1981. – 112 с. с ил.
  7. КОЛАРОВА, Е. Какво пият децата по света. – София : Отечество, 1984. – 32 с. с ил.

първа глава | втора глава | трета глава | четвърта глава
литература | отговори | следваща страница

Hosted by uCoz