Към главната страницаСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

АМИ АКО... ?

Текст: Маргарита Дюлгерова

Първа глава

Моля не я прескачайте! Прочетете я внимателно, ако наистина искате да играете заедно с нас. Чудесиите от втората глава ще почакат…

- Приятели-читатели, ето, че отново сме заедно! Но днес имаме гости – лекарката на нашето училище – доктор Петрова, инженер Федин и дядото на Яна – химик-пенсионер. Дядо Слав работеше в РИОПС – районната инспекция по охрана на природната среда. Колко интересни неща ни е разказвал! Днес ще участват и другите участници в ТДФ – Театъра на детската фантазия – те са много и от различни възрасти – от І до V клас. Например братът на Ана е петокласник – пещерняк. Ходил е вече в пещерата “Орлова чука” на изследователска експедиция, заедно с възрастните. Той често идва да играе с нас. Няма да ви представям всички деца. Когато участниците в играта са много, разпределяме се в творчески групи. Днес отговорници ще бъдем ние – Ана, Яна, Павел и аз.

- Иво, ще уплашиш читателите.

- Защо? А, да – трябва да обясня какво е “творческа група”. Тя е нещо като десятката или звеното в училище. Децата от една творческа група заедно измислят герой и част от приказката, според картите, които им се паднат.

- Да видим , подготвихте ли се за нашата игра? Какви книги издирихте, направихте ли библиографско описание на всяка от тях?

- Маги, да обясня ли на читателите, как се прави библиографско описание?

- Добре, Павле, опитай се. Третокласниците да си припомнят играта от учебна тетрадка № 1.

- Първо пишем само с главни букви фамилното име на писателя, после името и презимето му, но можем и да ги съкратим с инициалите.

- Второ – заглавието на книгата.

Трето – къде е издадена тя – град, издателство, година на издаването й.

Четвърто – колко страници има, илюстрирана ли е.

- Много интересна книжка прочетохме за пътешествието на водната капка. Ето, вижте нашето библиографско описание!

КОЛАРОВА, Елена. Вълшебства и не съвсем. – София : Нар.младеж, 1983. – 120 с. с ил.

- Ако искате да прочетете още една книжка от същата авторка, потърсете:

“Какво пият децата по света?”.

- Ние прочетохме книжка за напояването. Вижте нашето библиографско описание! – Първокласниците едва са се научили да четат, а вече искат по нищо да не отстъпват на батковците. Добре са се справили, ето вижте:

ВЕРНЕР, Нилс. Приключение в Ябълкания. – София : Отечество, 1982. – 47 с. с ил.

- Аз описах една много дебела книга - хвали се Иво. – Отбелязах и на коя страница се намират някои по-интересни теми.

САХАРНОВ, Святослав. Околосветско плаване. Детска морска енциклопедия. – Варна : Г.Бакалов, 1978. – 576 с. с ил. Табл. И карти.

Атлантически океан: 480-508

Индийски океан: 264 – 280.

Черно море: 16-47

Звукът във водата: с.401.

Морският змей: 86-91.

От кога българите плават по море: 22-25.

Течения в Световния океан: 563-565.

- Иво, ти си открил много интересни неща. По-добре е да ги опишеш на отделни картички. Тогава ще ги подредиш в картотеката според темите им. Ето, как се описват части от книги:

САХАРНОВ, С. Морският змей. // С а х а р н о в, С. Детска морска енциклопедия. – Варна, 1978, с. 86-91.

- Първо пишем автора и заглавието на статията или откъса, после кратко библиографско описание на сборника, където са публикувани.

- А, това е доста сложно…

- Необходимо е да се знае, Иво, за да можете да ползвате не само каталозите, но и картотеките. При посещенията си в библиотеката вече сте ги виждали. В каталозите са събрани картички с библиографски описания и сигнатури на книгите, които библиотеката притежава. От сигнатурата разбираме, как да намерим книгата, която търсим. Тематичните картотеки съдържат описания на статии от вестници, списания; на откъси от книги по различни теми.

- Как ще опишем книга, която има повече от трима автори? – Питат второкласниците.

- Няма да изброяваме имената на авторите. С главна буква ще изпишем първата дума от заглавието на книгата. Ето така:

ЧЕРВЕНАТА книга на България. Изчезнали, застрашени от изчезване и редки растения и животни. Т.1. – София : БАН, 1984. – 448 с. с цв. ил. и карти.

Ако библиографските описания се подредят - ще се получи тематичен препоръчителен списък.

- И аз съм приготвил едно библиографско описание по темата за водата.-Усмихва се дядо Слав. – Нали ще участвам в играта.

СТРАХИЛОВ, Е. Планета Вода. – София : Нар.младеж, 2968л – 184 с. с ил.

- Прав е Дядо Слав. – Подкрепя го инженер Федин. – Правилата на играта са задължителни за всички. Книгата за водата, която четох аз е за по-големи читатели. Ето и моето библиографско описание:

СПЕНГЛЕР, О.А. Слово за водата. – Варна: Г.Бакалов, 1986л – 163 с. с ил. и табл.

- В началото на играта да направим ли една малка гимнастика на ума?

- А зарчето за какво го носите?

- Не бързай, Яна. Разгледай схемата. Шестте части на кръга са?

- Главните области, където се труди водата.

- Да. Играчите първо избират въпрос, на който ще отговорят всички. Например: Какво ще стане, ако се замърсят водите? Ами ако няма дъжд? Ако се стопят ледовете на полюсите? Ако напоим пустините? Какво ли ще стане, ако изчезне водата?

- Да се опитаме да отговорим на последния въпрос. Хвърляйте зарчето, първолаци! Падна ви се втората част на кръга? Трябва да разкажете за ролята на водата като разтворител в живите организми, за значението й в развитието на растенията и животните. Ако искат и читателите могат да опитат силите си…

- Приятели-читатели, припомнете си това, което сте чели и учили. Прелистете книжките, които ви препоръчахме. Опитайте се сами да отговорите: Какво ще стане, ако изчезне водата? После ще видите нашите отговори.

А, не е честно да надничате, докато сами не се потрудите! Първо вие отговорете на въпроса – тогава вижте и нашите отговори!

 

КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО ИЗЧЕЗНЕ ВОДАТА ?

- Всички ще умрат от глад и жажда.

- Защо и от глад? – Преструва се на учуден Иво, за да изпита първолаците.

- В соковете на растенията и в кръвта на животните и човека има вода. Тя разтваря и разнася из тялото им хранителни вещества. Ако изчезне водата, всички ще гладуват.

- Браво! – Хвали първокласниците лекарката – доктор Петрова. – А знаете ли, че в човешкия зародиш водата е 97 % - точно колкото и в медузата. После постепенно намалява и когато бебето се роди, то има в телцето си 80% вода. В тялото на възрастния човек тя е вече 66 %.

- Значи, ако изчезне водата, от човек тежък 100 кг, ще останат около 44 кг други вещества?

- Да, водата е основа на живота. Изчезне ли тя – всичко умира.

Второкласниците също са хвърлили зарчето – единица.

- Няма ли вода, ще умрат растенията. Тогава няма да има кой да създава кислород. Още – всички водни обитатели ще останат без дом.

- След водата постепенно ще изчезне и въздухът, годен за дишане. – Дядо Слав е много доволен от отговорите.

На Яна се е паднала най-трудната – шеста част на кръга – водата, като пазителка на топлинното равновесие в природата.

- Ако водата не се изпарява, когато е топло – повърхността на земята и въздухът ще се нагряват повече. Температурата през деня ще се повишава непрекъснато. Ще стане като в пустинята – денем много горещо, нощем – студено. Зиме водата се превръща в сняг и лед, като при вледеняването си отделя топлина. Значи, ако тя изчезне, зимите ще стават все по-сурови, летата все по-жарки. От резките температурни промени скалите ще се разрушават, ще стават на пясък. Планетата бавно ще умира. Без вода няма живот!

- Достатъчно. Да започваме играта. Във всяка от творческите групи ще се включи по един от нашите гости: инженер Федин – при Павел, при Иво – доктор Петрова, при Яна – дядо Слав, при Ана – освен брат й, ще помагам и аз.

- Маги, аз ще раздам първите четири карти.

- Добре, Иво.

- Творческата група на Ани ще избере юнаци-бозайници. “Д № 2” – Яна и нейните другари ще търсят дарител от света на предметите. “Н № 8 “ – Иво, помислете заедно с доктор Петрова, кое живо същество вреди най-много на природата? На кого ще се разсърди водата? Защо? “О № 1 “ – Павле, опасният враг трябва да бъде приказен герой.

- Маги, в приказката този път ще имаме нужда и от побратими или помощници на юнаците.

- Прав си, Павле. Щом искаме читателите да усетят, колко велика е Водата – основа на живота, трябва повече герои да се борят за нея. Само не се увличайте. Дори и в повестите и романите натрупването на герои прави творбата тромава и затруднява възприемането й.

А сега – пет минути за мислене.

първа глава | втора глава | трета глава | четвърта глава
литература | отговори | следваща страница

Hosted by uCoz