Към главната страницаСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

АМИ АКО... ?

Текст: Маргарита Дюлгерова

Трета глава

Е само за тези читатели, които искат да изпитат себе си

- Готови ли сте, смелчаци? Който издържи изпитанията ще получи два комплекта от картите за нашата игра. Ще си избере комплектите, които най-много му харесват.

- Като използвате литературата, препоръчана в тази книжка, отговорете на въпросите!

  1. Как Сашко успява да различи живата и мъртвата вода?
  2. Колко денонощия е пътувало момчето с подземните води до Горното езеро?
  3. С какво и как червените кръвни телца на камилата ще помогнат на Сашко в пустинята?
  4. Защо нашият герой се радва на гърбицата, която му отстъпва двугърбата камила?
  5. Колко дни е тичал Кя М’Нин до мястото на сражението и обратно? Потърсете в таблицата: “ Кой, колко бързо бяга?” Каква средна скорост достигат индийските слонове?
  6. Ако пресметнете месеците с по 30 дни, колко време преди изтичане срока на вълшебството, слончето е спасило Сашко? Спомнете си за Родопския Силивряк! Използвайте отговора на въпрос № 5.
  7. Какво ще направите, за да опазите живото вълшебство на родния край?

- Отговорите предавайте на учителката си или библиотекарката, които организират играта.

Приятели-читатели, ще се опитам да ви помогна. Как по-лесно да се справите ли? Първо препишете въпросите на отделни листчета. Номерирайте ги! После прелистете отново тази книжка. Вижте, за какво се отнасят книгите, които сме ви препоръчали. Щом разберете, че някоя от тях може да ви помогне, препишете данните за нея под въпроса. Ето така:

Чета за срещата на Сашко с двугърбата камила. Там са препоръчани книгите с № 7 – страница 9 и № 2 страница 149. Записвам върху листчето:

ВЪПРОС № 3 : С какво и как червените кръвни телца ще помогнат на Сашко в пустинята?

КОЛАРОВА, Е. Какво пият децата по света. – С., 1981, с.9

ГЕОРГИЕВ, В. Какво знаем за бозайниците? – С., 1983, с. 149.

 

След това оставяме място върху листа, за да запишем отговора.

Ще ви подскажа още малко – втората книга ще ви помогне да отговорите и на още един от въпросите. Помислете, кой е той?

В читалнята на библиотеката ще намерите препоръчаните книги и още много справочни издания. Тематичните картотеки също ще ви помогнат в подготовката за играта. Желая ви успех!

първа глава | втора глава | трета глава | четвърта глава
литература | отговори | следваща страница

Hosted by uCoz