Към главната страницаСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

ЛИТЕРАТУРА

  1. АКИМУШКИН, Игор. Чудеса на природата. – София : Земиздат, 1984. – 284 с. с ил.
  2. ГЕОРГИЕВ, Васил и Димо Божков. Какво знаем за земноводните и влечугите. – София : Отечество, 1985. – 160 с. с ил.
  3. ГЕОРГИЕВ, Васил. Чудеса и тайни. В света на насекомите. – София : Земиздат, 1987. – 176 с. с ил.
  4. ГЕОРГИЕВ, Емил и Донка Недялкова. Врабчо, глава на семейство. – София : Нар.младеж, 1984. – 100 с. с ил.
  5. ПРИРОДА и фантазия. Текст А.Жукова, И. Стин и А Фирсов – фотографии. – Москва : Просвещение, 1971. – 119 с. с ил.
  6. ТАНАСИЙЧУК, Виталий. Ентомология в картинки. – София : Отечество, 1987. – 40 с. с ил.
  7. ЧЕРВЕНА книга на България. Изчезнали, застрашени от изчезване и редки растения и животни. В 2 т. – София : БАН, 1984-1985. – 448сл; 184 с.
  8. ЧЕРНЕЙ, Евгения и Леонила Ширева. Дъга от цветя. – София : Земиздат, 1986. – 128 с. с ил.

първа глава | втора глава | трета глава | четвърта глава
речник | литература | отговори | следваща страница

Hosted by uCoz