Идеи за провеждане на уроци
Въпроси за състезание
Напишете писмо до авторката

ВЪПРОСИ ЗА РОМАНА-ПРИКАЗКА ” НАЙ-ЗЛАТНОТО ЗЛАТО “

ОТ ПЕТЯ КАРАКОЛЕВА

Състезание

Въпросите са групирани в седем тематични групи: І. Пролет; ІІ. Лято, ІІІ. Есен; ІV. Зима; V. Нощ; VІ. Други въпроси ; VІІ. Злато. Във всяка тематична група са включени въпроси за самостоятелна работа в клас и за домашна работа в къщи или в библиотеката. След всеки въпрос е посочена страницата, на която се намира отговорът. За улеснение на педагозите първо са отпечатани въпросите от всички тематични групи, заедно с кратки, конспективни отговори.

След това, за децата са предложени въпросите по двойки – за самостоятелна работа в клас. Те са групирани така, че на всеки чин да е достатъчен един екземпляр от романа. Накрая са въпросите за самостоятелна работа извън училище. Те са подредени според сложността им. С буква П са отбелязани въпросите с повишена трудност, а с Т – творческите въпроси.

Състезанието може да се проведе на два етапа. Първи етап: всяко дете отговаря писмено - за 10 минути - на въпросите, групирани по двойки / за самостоятелна работа в клас/, после – 20-30 минути - по избор, на въпросите с неповишена, повишена трудност или на творческите въпроси – по избор на самите деца.

Всеки отговори и на въпросите: Как мислиш, какво е най-златното злато според Петя Караколева? Какво е най-златното злато за теб?

Добър психологически и педагогически ефект има индивидуалният разговор с всяко дете след оценяване на отговорите. При състезание с повече от една паралелка деца може да се обяви, че всички класове са се представили добре и са допуснати до втория кръг на състезанието.

За втория кръг разпределяме децата от всяка паралелка на отбори, като във всеки отбор включваме поне по един добре подготвен ученик, който да насърчи по-неуверените или по-слабо подготвените деца да се потрудят още и въпреки по-посредствените си възможности да имат шанс да защитят честта на класа в състезанието. Така в паралелка с 25 деца се формират примерно 5 творчески групи отн по 5 деца. Дава им се достатъчно време за предварителна подготовка по 136-те въпроса. На втория етап на състезанието не се допуска ползване на книгата. Отговаря се по памет, след една минута за мислене и обсъждане на отговора в творческата група. Резултатите от състезанието се отчитат по паралелки. В СОУ”Христо Ботев” – Русе бе проведено това състезание между ІV а,в,г клас с учители Колева, Енчева, Иванова. Обяснен бе регламентът на състезението, раздадени бяха въпросите на всички групи:

Първи отбор: въпроси № 4,13,22,47 ; втори отбор - № 5,16,34,49 ; трети отбор -№ 7,15,35,53.

След като отговориха на въпросите им бе прочетен текстът на страница 181 за дъгата и славеевата песен. За всеки отбор бе посочен по един словесен образ:

Първи отбор: “Листата пият на големи глътки горския въздух, разбъркан с виличка от слънчеви лъчи.”

Втори отбор: “Славеят изпи дъгата, за да му е пъстър и извит гласът.”

Трети отбор: “Във висинето заблестя нова дъга – още по пъстра, още по-извита – като славеева песен.”

Състезателите трябваше да определят дали е метафора или сравнение.На децата бяха раздадени по две картички - едната за метафора, другата за сравнение. Вдигаха ги високо, по даден знак, без да имат време да се съвещават.

Преди раздаването на наградите и обявяването на резултатите – обобщение на библиотекаря:

Тъй както славеят изпива дъгата, за да я подари на горските жители още по-пъстра, още по-извита – като славеева песен, така и писателката Петя Караколева е сбирала капка по капка красотата, скътала е зрънце по зрънце мъдростта в своя роман-приказка, за да ви дари с пъстроцветната дъга на образите от този чудесен роман-приказка. Нека да й благодарим за това, че ни накара да се замислим и да усетим очарованието на родния български език.

Въпроси и отговори в помощ на педагога

Въпроси за самосоятелна работа в клас с романа-приказка "Най-златното злато" от Петя Караколева

Hosted by uCoz