Идеи за провеждане на уроци
Въпроси за състезание
Напишете писмо до авторката

СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА

Състезание

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА В КЛАС С РОМАНА ПРИКАЗКА“НАЙ-ЗЛАТНОТО ЗЛАТО” ОТ ПЕТЯ КАРАКОЛЕВА

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА У ДОМА ИЛИ В БИБЛИОТЕКАТА С РОМАНА-ПРИКАЗКА “ НАЙ-ЗЛАТНОТО ЗЛАТО” ОТ П. КАРАКОЛЕВА (Въпроси с неповишена трудност)

ВЪПРОСИ С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ

ВЪПРОСИ, ИЗИСКВАЩИ ТВОРЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОСТАВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ

Въпросите са групирани така, че две деца да работят едновременно с един и същ екземпляр на книгата. Първият въпрос е за децата, които седят откъм вратата за класната стая, а вторият – за детето на същия чин, което седи откъм прозореца.

Hosted by uCoz