Към главната страница на ТДФСладкодумко
Живото вълшебство
Ами ако...?Методическо помагало
Карти за игратаСамо за приятелиНапишете писмо до авторката

 

 

 

 

МИРЕНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЙЧЕВА

ПОБЕДАТА НА ЮНАКА

Войната имала слуга, който се казвал Кисел дъжд. Където минел - всичко унищожавал. А войната с удоволствие гледала злините му. Веднъж тя го пратила в един красив, прелестен град, където живеели само деца. Те разбрали това и започнали да мислят, как да си спасят града. Едно момченце им казало, че то може да се бие с Киселия дъжд. Децата не повярвали, но нямало какво да правят. Дали му кон и храна за из пътя и то тръгнало. Вървяло, вървяло, минало през много унищожени гори. Един ден то стигнало до една горска къщичка, където живеел мъдър старец. Той го попитал, накъде е тръгнало. Момчето му разказало, че отива да се бие с Киселия дъжд. “Това е трудна работа.” - рекъл старецът. Той бил вълшебник. Решил да изпита момчето – дали има добро сърце и дали е храбро. На другия ден го пратил за дърва в змейската гора. Момчето веднага взело брадвата и тръгнало. Сразило змея, приготвило дървата и поело обратно. На пътя му се изпречила сърничка със счупен крак. Момчето разкъсало ризата си и я превързало. Повело я към къщичката на стареца, но тя се превърнала на мъдрия дядо. Той казал:

Виждам, че си храбър, а сърцето ти е добро. Ще ти кажа, как да победиш Киселия дъжд. Неговата сила се крие в една пещера, пазена от свиреп бик. Трябва първо с него да се сражаваш.

Благодарило момчето. Вървяло, вървяло през много морета и земи. Стигнало до планината. Почнало да се бие с бика. Били се цял ден. Привечер момъкът събрал сили, замахнал с меча и разсякъл бика на две. Влязал в пещерата и видял една кутийка, в която имало грозно човече. Това била силата на Киселия дъжд. А той бил наблизо, видял момъка и кутийката в ръцете му, изплашил се. Момчето го забелязало и се приближило. Киселият дъжд се разтреперал.

Ти си по-стар от мен, кажи ми, какво е това, което намерих в пещерата? – запитало момчето.

Нещо много лошо – заекнал злият магьосник. – То носи болести. Дай ми го! Ще го занеса вдън горите Тилилейски – опитал се да захитрува той.

По-добре да убия това човече, щом носи болести – отвърнало момчето.

То откъснало главата на човечето и Киселият дъжд умрял. Момчето побързало да се върне в града си. Като чули, че Киселият дъжд е победен, децата се развеселили – започнали да скачат и да пеят.

Чула ги войната, разбрала, че са победили, изплашила се. Хукнала, та се невидяла – никога вече не посмяла да се доближи до веселия детски град.

Към предната приказка           Към следващата приказка

Искате ли да прочетете и диалога между Водещия и Киселинния дъжд?

Звучаща изложбаприказки, рисунки, документални записи

Последна редакция:

Посетете още и Как да открием "Най-златното злато"

webmaster

Hosted by uCoz